කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනට ඇතුළු වන දේශීය සහ විදේශීය (Sri Lankan passport holders and Foreign Passport Holders) සියලු ගුවන් මගීන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ හෝ අදාළ රටේ තානාපති කාර්යාලයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය නිවේදනය කර සිටිනවා.

එවැනි අනුමත කිරීම් ඍජුවම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAASL) වෙත යොමු කෙරෙන අතර, එහි අනුමැතිය මත මගීන් සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන ලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් අදාළ ගුවන් සමාගම් වෙත දැනුම්දෙනු ඇති.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මගින් 2021 ජනවාරි 6 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දිවයිනට පැමිණෙන මගීන්ට අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා විශේෂිත ඊමේල් ලිපිනයක් ද හදුන්වාදී තිබෙනවා.

දිවයිනට පැමිණිමට අපේක්ෂා කරන ගුවන් මගීන් ඔවුන් ලබාගත් පූර්ව අනුමැතිය පිළිබඳ තොරතුරු caaslpax@caa.lk විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔස්සේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වෙත යොමු කළ හැකි අතර වෙනත් කිසිදු විද්‍යුත් ලිපිනයක් වෙත ඊමේල් යොමු නොකරන ලෙසටද දැනුම් දෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්