ඊයේ (09) පරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැඳවනු ලැබූ හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පැවසුවේ තමා කිසිදු ත්‍රස්ත ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ නැති බවයි.

ඊයේ උදෑසන 11ට පමණ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබූ ඔහු පැය 9කට අධික කාලයක් තම ප්‍රකාශය ලබා දී පිටතට පැමිණීමෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන් ට අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ තමාගෙන් ඇසූ සියලු ප්‍රශ්නවලට උත්තර දුන් බවය.

“මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නවලට, මම දන්න සියලු දේ සාක්ෂි විදිහට කිව්වා. මගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබුණු ආයතනයක් වන කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කටයුතු ගැන සහ අලහුඩීන් ජුවලරි අධිපති  අලහුඩීන් ගැන සහ එයාගේ බෑනා වන ඉන්ශාෆ් අහමඩ් ගැන ඔවුන් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වූ කටයුතු ගැන මම දන්න විදිහට මම උත්තර දුන්නා”.

තමා නිර්දෝෂී බවත් කිසිදු ත්‍රස්ත ක්‍රීයාවකට තමා සම්බන්ධ නොමැති බවත් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්