පසුගියදා පැවති කාන්තා මීටර 1500 ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමිකර ගත් නිලානි රත්නායක අද දිනයේ තවත් රන් පදක්කමක් හිමිකර ගැනීමට සමත් වුණා.

ඒ කාන්තා මීටර 5000 ඉසව්වෙන්.

මිනිත්තු 16.55.18 කදී තරගය නිමා කරමින් ඇය එම ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමිකර ගැනීමට සමත් වුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්