2019 ජනාධිපතිවරනය සදහා වූ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අද උදෑසන ආරම්භ වුණා.ලියාපදිංචි තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ට අද සහ හෙට (01) සිය සේවා ස්ථානවලදී පෙරවරු 08.30 සිට පස්වරු 04.15 දක්වා තැපැල් ඡන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා.

මැතිවරණ නිරීක්ෂක කමිටු සාමාජිකයින්ගේ නිරීක්ෂණයන් අනුව තැපැල් ඡන්ද භාවිතා කිරීම සමකාමී බවයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් දන්වා සිටින්නේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසුව ඡන්ද පත්‍රිකාව ඡායාරූපගතකර සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් තුල දැමීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවයි. එම නිසා එම වරද නොකරන ලෙස ඔවුන් දන්වා සිටිනවා. අද දිනයේදී එවැනි ක්‍රියා සමහරක් වාර්තා වූ බවත් ඒ අදාළ රාජ්‍ය නිළදාරීන් සොයො වහාම නිතිය හමුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්