අද(23) සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගෙබණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට කිසිදු සහයක් ලබානොදෙන බවයි.

”රාජ්‍ය සේවතයන්ගේ වැටුප් වැඩිකරෙත් විශ්‍රාමිකයන්ගේ දීමනාය වැඩි කරෙත්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමට 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධය ගෙනල්ලා ඒ අයිතිවාසිකම සනාත කිරීම සඳහා පියවර ගත්තේත්, ඒකාධිපතිවරයා නැති කරීම සඳහා තමයි 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධය ගෙනාවේ. එහෙනම් දැන් 19ය අහෝසි කරලා යන්න හදන්නේ ඒකාධිපතියෙක් වෙන්නද”
යැයි අසමින් රංගෙබණ්ඩාර මහතා තව දුරටත් අදහස් ප්‍රකාශ කරා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්