කොවිඩ් -19 ආරක්ෂක රෙගුලාසිවලට යටත්ව ඇඳිරි නීතිය රහිත කාල සීමාවක් තුල මත්පැන් විකිණීමට තැබෑරුම් වලට අවසර ලැබී ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව, කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර ඇතුලු බදාදා දිනයේ ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කෙරෙන ප්‍රදේශ වලද, එසේ ඇදිරි නීතිය ලිහිලි කරන අවස්ථාවේදී පමණක් තැබෑරුම් විවෘත කෙරේ.

මීට පෙර එම දෙපාර්තුමේන්තුව ප්‍රකාශ කර සිටියේ නීතිවිරෝධීව මත්පැන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව දැනුම්වත් කරමින් වීඩියෝ සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැරීමට කටයුතු කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නී.තිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්