ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති කාලිංග ඉන්දතිස්ස මහතා විසින් නීතිඥවරයෙක් වන හේජාස් හිස්බුල්ලා මහතාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු සහ පදනම පිළිබඳව එම සංගමයට දැනුම් දෙන ලෙස පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ඉල්ලා සිටියේ හිස්බුල්ලා මහතාගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් නිසි ලෙස සලකා බැලිය යුතු බවයි.

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති කාලිංග ඉන්දතිස්ස මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත යවන ලද ලිපියේ සම්පූර්ණ පිටපත:

“අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් ඉහත නම් කරන ලද නීතීඥ වරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට දැනගන්නට ලැබී ඇත.

අපට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර අත්අඩංගුවට ගැනීම පදනම් වී ඇත්තේ හිස්බුල්ලා මහතා නීතීඥයෙකු ලෙස ඔහුගේ වෘත්තීය හැකියාවෙන් ඉටු කළ ඇතැම් කාර්යයන් මත බව දැනගන්නට ලැබී තිබේ.

බලධාරීන් විසින් නීත්‍යානුකූලව පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට බාධා කිරීමට කිසිදු අදහසක් අප හට නොමැති නමුත්, හිස්බුල්ලා මහතාගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සැලකිලිමත් වේ.

පහත සඳහන් කරුණු සහතික කිරීම සඳහා විමර්ශන නිලධාරීන් යොමු කිරීමට ඔබට හැකි නම් අපි අතිශයින් කෘතඥපූර්වක වෙමු.

a. හිස්බුල්ලා මහතාගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් නිසි ලෙස සලකා බැලීම,

b. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු සහ පදනම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය දැනුම්වත් කිරීම

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්