ත්‍රිකුණාමලය, එරක්කණ්ඩි වෙරළ තීරයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ගලක් අසල සඟවා තිබූ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමට නාවික හමුදාවට හැකිවි තිබේ.

ඊයේ(29) දින ත්‍රිකුණාමලය, එරක්කණ්ඩි වෙරළ තීරයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමක දී මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගය සොයා ගැනීමට සමත් වී ඇත.

එලෙස සඟවා තිබූ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අතර තිබී වෝටර්ජෙල් කූරු 20 ක්, ආරක්‍ෂිත වෙඩි නූල් 04 ක් සහ විදුලි නොවන ඩෙටනේටර් 02 ක් සොයා ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, මෙලෙස සොයා ගන්නා ලද පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගය ඉදිරි විමර්ශණ කටයුතු සඳහා නාවික හමුදාව භාරයේ තබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්