සුරතල් සතුන්ට තම ලෝම තුලින් කොරෝනා වෛරසය තැන තැන ගෙන යා හැකි බව පර්යේෂන මගින් තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව බළලුන් ඇතුළු සුරතල් සතුන් තම නිවෙස්වලම තබා ගන්න යැයි බ්‍රිතාන්‍ය පශු වෛද්‍යවරු පිරිසක් විසින් උපදෙස් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සතුන් තුළ ‍වයිරසය තිබේදැයි සොයා ගැනීමට කරන ලද පර්යේෂණ අනුවයි මෙය සොයාගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව සුරතල් සතුන් තම ලෝම තුළින් මේ වයිරසය තැන තැන රැගෙන ගොස් බෝ කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් තමන්ගේ සහ තම සුරතලුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පියවර ගන්නැයි බ්‍රිතාන්‍ය පශු වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති ඩැනියෙලා ඩොස් සැන්ටොස් මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්