වෙනිසියුලාවේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් කරාකස් අගනුවරදී විරෝධතාවක් පවත්වා තිබේ.

ඒ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ස්වාධීනත්ය ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින්.

වෙනිසියුලාවේ විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් තෝරා පත්කරගැනීමට පවත්වන මැතිවරණ සඳහා මාර්ගෝපදේශනයක් ලබාදීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පියවර ගත්තේය.

ඊට විරෝධය පල කරමින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් කරාකස් අගනුවරදී විරෝධතාවක නිරත වී තිබේ.

ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණයේ මැදිහත්වීම තුළින් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ස්වාධීනත්වයට බලපෑම් එල්ලවී ඇති බවයි විරෝධතාකරුවන් පෙන්වා දෙයි.

මැතිවරණ ක්‍රමය තීරණය කිරීම සඳහා ඒ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට නිදහස හිමිවිය යුතු බවත් ඔවුන් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම සිය ඉල්ලීම් ඉටුකර දෙන තෙක් අඛණ්ඩව විරෝධතාවේ නිරත වන බවත් සිසුන් අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රේෂාධිකරණය, විරෝධතාවට මුල්වූ මාර්ගෝපදේශනය හඳුන්වාදී ඇත්තේ එරට ජනාධිපති නිකොලස් මදුරෝගේ සහාය ඇතිවයි.

එරට විශ්වවිද්‍යාල පීඨාධිපතිවරුන් රැසක් ජනාධිපතිවරයාට විරෝධය දක්වා ඇති බවද විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්