සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමඟ එක්ව මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත්වන පාර්ශ්වයට එහිදී වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා පවසයි.

අනුරාධපුරයේදී මාධ්‍යෙවත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්