සංඝයාවහන්සේලා දේශපාලනයට නොපැමිණිය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

බලපිටිය මහ කප්පින සීමාමාලක විහාරස්ථානයේ පැවති පුණ්‍යොත්සවයකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

අමරපුර සිරි සද්ධම්මවංශ මහා නිකායේ නායක පදවි පිරිනැමීමේ උත්සවයක් ගාල්ල බලපිටිය මහ කප්පින සීමාමාලක විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි.

මේ සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාද එක්ව සිටියේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්