කසලවලින් තොර වෙරළ කලාපයක් රට තුළ ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමු වියයුතු බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

එහි සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදිප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ  නිසිලෙස කසල බැහැර නොකිරීම හේතුවෙන් මෙරට වෙරළ කලාපය තුළ වසරකට කසල කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 32ක් පමණ එකතු වන බවයි. 

විශේෂයෙන් උතුර, නැගෙනහිර සහ වයඹ පළාත්හි වෙරළ කලාපයන් තුල එහි වැඩි ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදිප් කුමාර මහතා සදහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්