වුහාන් සිට පිටතට යන ගමන් තහනම ඉවත් කිරීමේ තීරණයක්
 

අප්‍රේල් 8 වන දා සිට චීනයේ හුබෙයි පළාතේ වුහාන් නගරයේ සිට පිටතට යෑමට තිබූ සීමා ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

මේ අතර හුබෙයි පළාතේ අනකුත් නගර අතර ගමනා ගමනය මාර්තු 25 සිට ආරම්භ කිරීම නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්