හිටපු කතානායකවරයෙකු වූ වි.ජ.මු ලොකු බණ්ඩාර මහතාට කොරෝනා අසාදනය වි ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

පතිකාර සඳහා ඒ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුළත් කර සිට ඇති අතර වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රධානපෙළේ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්