වැඩ තහනමට ලක්කර සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.
ඒ වැඩ තහනමට ලක්කර සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. විනිසුරුවරයාව විමර්ශනයේ සැකකරුවෙක් ලෙස නම් කර අධිකරණ වරෙන්තුව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්