වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් සිය ආහාර වේලක් කැප කර එය මෙම අවස්ථාවේ පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා

ඒ අනුව කොළඹ අවට ප‍්‍රදේශවල ආහාර සපයා ගැනීම අසීරු වී ඇති පිරිස් වෙත කෑම පාර්සල් දෙදහසක් ඉදිරි දිනකදී බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් – පුනරුත්ථාපන චන්දන ඒකනායක කියා සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්