විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට, සභාපතිවරයා විසින් කතා කිරීමට අවස්ථාව නොදී සභාවෙන් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

වලපනේ ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශය තුළ රජයෙන් ලබාදෙන රුපියල් 5000 මුදල බෙදා දීමේදී ගැටළු රාශියක් ඇතිව තිබෙන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට යන අවස්ථාවේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී වරුන්ට බැන වැදුන බවට විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.

වසංගතයක් රටපුරා පැතිර යන අවස්ථාවේ පක්ෂ පාට නොමැතිව සියලු දෙනාම අපහසුතාවයට පත්ව ඇති මේ මොහොතේ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කිරීමට මහජන නියෝජිතයින් ලෙස අවස්ථාව ඇති බව විපක්ෂය සඳහන් කරනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්