කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය ගෝලීය අර්බුදයක් බවට පත්ව ඇති බැවින් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සැක සහිත සියලුම පුද්ගලයින් පරීක්ෂණවලට භාජනය කරන්නැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්