මේ තමා තිරුකුමාර්, NewYork වල “Dosa Man” කීවම ⁣මුලු ලෝකයක් ඔහුව හඳුනනව. ඔබට විශ්වාස නැත්තම් නිකමට “NewYork Dosa Man” කියා අන්තර්ජාලය පිරික්සා බලන්න.

තිරුකුමාර් මේ පුංචි ලංකාවේ යාපනේ කොල්ලෙක්, ඔහු ලංකාවේ තරුණ කාලේ ජීවිතේ ගෙවල Green Card ලොතරැයිය හරහා තමා ඇමරිකාවට එන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන්නෙ. තිරුකුමාර් වරක තායිලන්තයෙහි සංචාරය කරද්දි දැකපු වීදි ආහාර නිසා තමයි ඔහුට මේ Dosa කරත්තයේ ආසාව ඇතිවෙලා තියෙන්නෙ. අද වන විට තිරුකුමාර් දෝසා, ශ්‍රීලංකන් රොටී වගේ එක එක කෑම විකුණනව.තිරුකුමාර් ගෙ Fan base එක ලෝකෙ පුරාම ඉන්නව. තිරුකුමාර් නැවුම් එලවලු වලින් හදන දෝසා රොටී සමෝසා වගේ දකුණු ඉන්දියානු කෑම ගන්න සඳුදු ඉඳන් සෙනසුරාදා වෙනකන් හැම හවසකම NewYork නගරෙ මිනිස්සු පෝලිම් ගැහෙනව.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්