ලොව දැනට ජීවත් වන වයස්ගතම පිරිමි පුද්ගලයා ලෙස වයස අවුරුදු 112ක් වන ජපන් ජාතිකයෙකු ගිනස් වාර්තා පොතට එක්ව තිබේ.

චිටෙත්සු වටනාබේ නමැති අදාළ පුද්ගලයා 1907 මාර්තු 05 වන දින ටෝකියෝ, නිගාටා ප්‍රදේශයේ උපත ලබා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කෝප නොවී සතුටින් ජීවත්වීම තමා දීර්ඝ කාලයක් ජීවත්වීමේ රහස බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මීට පෙර ලොව ජීවත් වූ වයස්ගතම පිරිමි පුද්ගලයා ලෙස සැලකෙන ජපන් ජාතික මසාකෝ නොනකා අවුරුදු 112යි දින 266ක කාලයක් ජීවත්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්