ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීමක් මේ වන විට දක්නට ලැබෙනවා.ඒ අනුව අද මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 195යි ශත 82ක් ලෙසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්