හොරොව්පොතාන නගරය සහ ඒ අවට ගම්මැද්ද, සමගිගම, තිරප්පන්කඩවල, මරදන්කඩවල යන ගම්මානවලට වඳුරන් සහ රිළවුන්ගෙන් දැඩි තර්ජනයක් ඒල්ල වී ඇති බව ගම්වාසීන් පවසයි.

මේ වන විට පොල්, අඹ, බඩඉරිඟු රටකජු ආදී බෝග වර්ග රැසක් විනාශ කර ඇති තර නිවාසවල වහල්වල්වලට හානි කර ඇති ආකාරයද දක්නට ලැබුණි.

ඒමෙන්ම නිවාසවලට හොරෙන් ඇතුලු වී ඒහි ඇති සියලුම දේවල් ආහාරයට ගෙන විනාශ කර ඇති අතර වසරකට ආසන්න කාලයක සිට මෙම උවඳුරු වැඩි වී ඇත.

පූජා භූමිවල සිටි සතුන් මෙසේ ගෙනවිත් දමා ඇති බව ප්‍රදේශ වාසීන් පවසන අතර මේ නිසා ඔවුන් කිසිඳු බියක් නොදක්වයි.

මේ සතුන් නැවතත් අභයභූමියක් වැනි ප්‍රදේශයකට ගෙනගොස් දමා ප්‍රදේශවාසීන්ට මෙන්ම වගාවන්ට සිදුවන හානිය වලක්වා දෙන මෙන් ප්‍රදේශ වාසීන් ඉල්ලා සිටිති.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්