පෘථිවියේ රටවල් 196 ම සංචාරය කළ පළමු ලේඛනගත කාන්තවක් ලෙස, ලාබාලම ඇමරිකානු සහ වේගවත්ම සංචාරකයා බවට පත් වී තිබෙන 27 හැවිරිදි කැසැන්ඩ්‍රා ඩි පෙකොල් මේ වන විටත් 2015 ජූලි මාසයේ සිට රටවල් 181 ක් සංචාරය කර ඇති අතර රටවල් 15 ක් පමණක් ඉතිරිව ඇති අතර දින 40 ක් ඉතිරිව තිබියදී ඇය සියලු ස්වෛරී රාජ්‍යයන් වෙත වේගයෙන් ගමන් කළ හැකි ගිනස් ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමීමට සමත්ය.

ඇගේ මේ පුදුමාකාර ගමන එක්ස්පෙඩිෂන් 1966 ලෙස හැඳින්වෙන අතර ඇය සංරක ව්‍යාපාරය හරහා සාමය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ආයතනය වෙනුවෙන් සාමයේ තානාපතිවරියක් ලෙස ගමන් කරයි. ඇය ගමන් කරන සෑම රටකම විවිධ ඡායාරූප ඇගේ ඉන්ස්ටර්ගෙඇම් ගිණුමේ ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්