මෙරට COVID-19 ආසාදිත මුළු ගණන 668 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අද දිනයේදී තවත් ආසාදිතයන් 3 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්