මාර්ග තදබදය වැඩිම නගර 10 අතරට ඉන්දියාවේ නගර 04ක් ඇතුළත්ව ඇත.

2019 වර්ෂයට අදාලව සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් මේ බව අනාවරණය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව බැංගලෝර් නගරය ලොව මාර්ග තදබදය වැඩිම නගරය බවට පත්ව ඇත.

මුම්බායි නගරය සිව් වන ස්ථානයටත් පුනේ නගරය පස්වන ස්ථානයටත් දිල්ලි නගරය අට වන ස්ථානයටත් පත්ව ඇති බව සඳහන්.

රටවල් 57ක නගර 416ක් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇති අතර පිලිපිනයේ මැනිලා, කොලොම්බියාවේ බොගෝටා, රුසියාවේ මොස්කව්, පේරු හි ලිමා, තුර්කියේ ඉස්තාන්බූල් සහ ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා මාර්ග තඳබදය වැඩිම නගර 10 අතරට අයත් වන බවට එහිදී හඳුනාගෙනඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්