ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිටිමින් අකටයුතුකම්වල නිරත වන කණ්ඩායමක් පිළිබදව තොරතුරු ලැබී ඇතැයි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

රාජ්‍ය ලාංඡනය සහිත හඳුනා ගැනීමේ කාඞ්පතක් පැළද ඔවුන් මෙම කටයුතුවල නිරත වන බවටයි තොරතුරු ලැබී ඇත්තේ.

මේ පිළිබදව කොමිසමේ දැඩි අවධානය යොමුව ඇති අතර, මහජනතාව වෙත පැමිණෙන යම් නිලධාරියෙකු සත්‍ය වශයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කරන්නේ දැයි 1996 අංකයට ඇමතීමෙන් තහවුරු කර ගත හැකි බවයි එම කොමිසම නිවේදනය කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්