ලොවපුරා කිතුණු බැතිමතුන් ජේසුස් ක්‍රිස්තූන් වහන්සේගේ මරණය සිහිපත් කරන, මහ සිකුරාදා දිනය අදයි.

අද දිනය විශේෂ වන්නෙ පසුගිය ඉරිදායින් ආරම්භ වූ ශුද්ධ වූ සතියේ සුවිශේෂී දිනය ලෙසයි, අද දිනය සැලකෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසයක් මත ඇණ ගසා මරණයට පත් කෙරුණේ, කල්වාරි කන්දේ සිටයි. කිතුණු බැතිමතුන් දෙව් මැඳුරුවලට දී අද සුවිශේෂී දේව මෙහෙයන්ට එක්වෙමින්, එම දුක්ප්‍රාප්ති අවස්ථාවල දී අද සුවිශේෂී දේව මෙහෙයන්ට එක්වෙමින්, එම දුක්ප්‍රාප්ති අවස්ථාව සිහිපත් කරයි. නමුත් ලෝකයේ ඇති වී ඇති තත්ත්වය නිසා මේ වන විට ජනතා එකරාශි වීම් වළකා ඇත.

ශ්‍රි ලාංකේය ජනතාවට අද දිනයෙ රුපවාහිනි නලිකා තුළින් එම දේව මෙහෙයන් සදහ සහභාගී විය හැකිය. දේව මෙහෙයන් පැවත්වෙන රූපවාහිනී නාලිකා සහ එම වේලාවන් පහත දක්වා ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්