කහටගස්දිගිලිය, මහාපොතාන දිවුල්වැව ගම්මානයේ අක්කර 2.5 පමණ කෙසෙල් වගාවක් වන අලි විසින් කා දමා විනස කොට ඇත.

කෙසෙල් වගාවට සිදු කර ඇති අලාබය රුපියල් ලක්ෂ 10-15 පමණ වන බව අප වාර්තාකරු පවසයි.

මිට අමතරව පොල් ආදි ගොඩ බෝග රැසක් ද වන අලින් විසින් විනාශ කර ඇත.

ප්‍රදේශවාසින් සදහන් ක සිටින්නේ දැනට වසර 10ආසන්න කාලයක් මෙලෙස රංචු පිටින් ගම්වදින වන අලි හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කතා රැසකට මුහුණ දී ඇති බවයි.

පිඩාවට පත්ව ඇති දිවුල්වැව ජනතාව මේ පිළිබද අදාල අංශ දැනුවත් කළද මේ දක්වා කිසිදු විසදුමක් ලබා දී නැති බවයි.

ගම්වාසීන් සඳහන් කර සිටින්නේ ගතවු වසර 05 කාලය තුල තම ගම්මානයේ මිනිස් ජිවිත 10 ක් පමණ වන අලි පහරදීමෙන් අහිමි වී ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්