මගී ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමේ කාල සීමාව ලබන 30වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කරන බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම පවසයි.

ලොව සෙසු රටවල් පැන වූ ගුවන් ගමන් සීමා මෙතෙක් ඉවත් නොකිරීම ඊට හේතුවයි.

එහෙත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් ගමන් අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කළේ ය.

ඊට අමතරව අවශ්‍යතාව මත විශේෂ ගුවන් ගමන් ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

පවතින ගැටලු දැනුම්දීම සඳහා ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය විශේෂ දුරකතන අංකයක් ද හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව 011 7 771 979 යන අංකය ඇමතීමෙන් අදාළ ගැටලු දැනුම් දිය හැකි ය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්