එක්සත් රාජධානියෙන් ගෙවුණු පැය 24 තුළදී මරණ 761ක් වාර්තාවී තිබේ.

ඒ අනුව අද වන විට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 12,868ක් ලෙසයි.

ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවද 134,750ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්