පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට බලපා ඇති අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 05ක ග්‍රාමසේවා වසම් 18ක පවුල් 2671කට අයත් පුද්ගලයින් 10546ක් පානීය ජල අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇතැයි පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසනවා.

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසුවේ වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ග්‍රාමසේවා වසම් 08ක පවුල් 1468ක් පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි

පානීය ජල අර්බුදයෙන් පීඩා විදින සෙසු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වන්නේ තමන්කඩුව,ලංකාපුර,ඇළහැර සහ හිගුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයි.

ජල අර්බුදයෙන් පීඩා විදින ප්‍රදේශ සඳහා ජල බවුසර් මඟින් පානීය ජලය බෙදාහැරීම ආරම්භ කර ඇති අතර මේ වන විට ජල බව්සර් 10ක් යොදාගෙන දිනකට පානීය ජලය ලීටර් 115000ක් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට බෙදාහරින බවයි සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්