තමන් විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් නොවන බව අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක ප්‍රකාශ කරනවා. කොළඹ දැන් පැවැත්වෙන විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු කියා සිටියේ හැකිනම් තමන් එම ධුරයෙන් ඉවත් කර පෙන්වන ලෙසටයි.රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායකගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන බවත්, ඉදිරියේදී ඔහු විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන්ද ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමිනුයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක අද මෙම අදහස් පළ කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්