රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් විසින් ජනතාව නිවෙස් වල තබා තැබීම උදෙසා සිංහයින් 800ක් මුදා හැර ඇති බවට කියවෙන පළ කිරීම් සමාජ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ සංසරණය වෙමින් පවතිනවා. සිංහයෙකු පාළු වීදියක සැරිසරන සේයාරුවක් සමඟ පළවන මෙම ලිපි වල ඇතුලත් සේයාරුව සැබැවින්ම 2016 වසරේදී imgur වෙබ් අඩවියට Watcherbynight නැමැති පරිශීලකයෙක් එක් කරන ලද ඡායාරූපයකි

මෙම සේයාරුව භාවිතා කරමින් නිර්මාණය කරන ලද අසත්‍ය පුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වූවා

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්