යාපනය-නුවර ඒ-9 මාර්ගයේ වව්නියාව දකුණ කලාප කාර්යාලය ඉදිරිපස මේ වන විට විරෝධතාවයක් පැවැත්වේ. වව්නියාව මඩුකන්ද ජාතික පාසලට ගුරුවරුන් ඉල්ලා සිසුන්ගේ දෙමාපියන් විසින් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇත. අද(24) උදෑසන 9 ට පමණ ආරම්භ වු මෙම විරෝධතාවය හේතුවෙන් මේ වන විට ඒ-9 ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු පැය භාගයක පමණ කාලයක් අවහිර වී ඇත. මේ වන විට පොලීසිය හා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල නිලධාරීන් පැමිණ විරෝධතාවය නැවැත් වීමට උත්සහ දරන බව ද වාර්තා වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්