මෙවර ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වී ඇති ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් දෙදෙනාගේ විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍යය හරහා සිදුකරන ප්‍රචාරනය සදහා පසුගිය සති තුනක කාලය තුල වියදම් කර ඇති සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 750ක් බවට වාර්තා වෙනවා. එමෙන්ම අනෙක් අපේක්ෂකයින් 33 දෙනාගේ වියදම රුපියල් මිලියන 2කක් පමණක් බවයි එම වාර්තා කියවෙන්නේ. එමෙන්ම මෙවර මැතිවරණය සදහා මැතිවරණ කොමිසම් සභාව වියදම් කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල සමස්ත ශ්‍රී ලංකා ජනගණයෙන් බෙදී ගියහොත් ආසන්න වශයෙන් එක් පුද්ගලයෙකු සදහා රුපියල් 350කට ආසන්න මුදලක් වියදම් වන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. එමෙන්ම මැතිවරණ ඉතිහාසයේ වියදම් අධිකම මැතිවරණය මෙය වන බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්