රුවන්වැලි සෑයේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් මහා සෑයට හානයක් නොවන බවත් මහා සෑයේ කොත්වහන්සේ අවුරුදු 80කින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොමැති හෙයින් එහි තත්ත්වය බැලීම වෙනුවෙන් මෙම පලංචි සකස්කළ බවත් අටමස්ථානාධිපති පල්ලේගම සිරිනිවාස හිමියේ පැවැසූහ.

අද කොළඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී උන්වහන්සේ මේ බව පැවැසූහ. විශ්වපාරමී පදනම මගින් මෙම කටයුතු සිදුවන බවත් එම පදනමෙන් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකළ බවත් උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

අටමස්ථාන නායක හිමිවරුන්ගේ එකඟතාව අනුව මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුවන බවත් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පැවැසූහ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්