ඊයේ (03) දිනයේදී සිදුවූ මරණ 588ත් සමඟ ප්‍රංශයේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 6,507 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආසාදිතයන් 64,338ක් අදවන විට හමුවී ඇත.

එරට දිනක් තුළ සිදුවූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවද වාර්තා වුණේ ඊයේ දිනයෙන්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්