පස්සර ජාතික පාසලේ සිසුන් 10 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත්තේ 12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල සිසුන් 07 දෙනෙකු හා සිසුවියන් තිදෙනෙකුය.

එළැඹෙන නිදහස් උත්සවයට සහභාගිවීමට සිටි සිසුන් සඳහා සිදුකළ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයේදී සිසුන් දෙදෙනෙකු පළමුව ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් තවත් සිසුන් 80 දෙනෙකුගේ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ අතරින් අනෙක් සිසුන් 8 දෙනා හඳුනාගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්