නාවික හමුදාව සහ පොලීසිය එක්ව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද සෝදිසි කිරීමකදී නීති විරෝධී දුම්වැටි තොගයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
නාවික හමුදාව සහ කලවංචිකුඩි පොලිස් වි‍ශේෂ කාර්ය බලකාය එක්ව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද සෝදිසි මෙහෙයුමකදී සැක කටයුතු පුද්ගයෙකු නිරීක්‍ෂණය කර ඇති අතර, ඔහු පිළිඳ වැඩිදුර පරීක්‍ෂා කිරීමේදී සැකකරු සතුව තිබී නීති විරෝධී දුම්වැටි 240ක පමණ ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට හැකිවී ඇත.
මෙම දුම්වැටි විකිණීම සඳහා සූදානම් කර තිබියදී මෙලෙස සොයා ගැනීමට හැ ඇත.
මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 27ක් වන කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවකු බව වැඩි දුර විමර්ෂණයේදී කරුණු අණාවරණය කර ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයා සහ නීති විරෝධී දුම්වැටි තොගය සම්බන්ධයෙන් ඉදරි විමර්ශණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා කාත්තන්කුඩි පොලීසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්