ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරිමෙන් පසුව දුම්රිය මගීන්ට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම විශේෂ ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදුකරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේය.

ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ, දුම්රිය මගීන් සඳහා විශේෂ නිති රිති පද්ධතියක් ද හදුන්වා දී ඇති බවත් මේ කරුණු පිළිබඳව ඉදිරියේ වැඩිදුර දැනුම්වත් කිරීම සිදු කරන බවත් ය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්