ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් සුඛෝපබෝගී බස් රථයක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව පොලිස් වසමට අයත් යව 3.6 L කණුව අසල හදිසි ගිනි ගැනීමකට ලත්ව තිබේ.

මාකුඹුර සිට ගාල්ල දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ බස් රථයක් අද උදෑසන 7.00 පමණ මෙලෙස ගිනි ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්