තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රජයේ සතොස අලෙවිසැල් වල භාණ්ඩ නිවෙස් වෙත බෙදා හැරීමේ සේවාවක් හඳුන්වා දී ඇත.

මෙම වැඩසටහනේ පළමු අදියර හෝමගම, හැව්ලොක් ටවුන්, කඩවත සහ මොරටුව යන නගරවලින් ඇරඹෙන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්