නාවික හමුදාව සහ පොලීසිය එක්ව පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීමක දී මාර්ගයක් අසළ පොළොව යට සඟවා තිබූ ජීවී අත් බෝම්බ දහඅටක් සොයා ගෙන ඇත.

පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදු කරන ලද ඒකාබද්ධ සොදිසි මෙහෙයුමකදී ‍ මාර්ගයක් අසල පොලොව යට සඟවා තිබූ ජීවී අත් බෝම්බ දහ අටක් සොයා ගෙන ඇත.

මෙලෙස සොයා ගන්නා ලද අත් ‍බෝම්බ අතර එස්එෆ්ජී 87 (SFG 87) වර්ගයේ ජීවී අත් බෝම්බ 16 ක් සහ එම් 75 (M 75) වර්ගයේ ජීවී අත්බෝම්බ දෙකක් තිබූ අතර, මෙම ජීවී අත්බෝම්බ යුද සමයේදී පලා ගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයින් විසින් මෙලෙස සඟවා තබා යන්නට ඇතැයි සැක පල කරයි.

සොයා ගන්නා ලද ජීවී අත්බෝම්බ දහ අට විමර්ශන කටයුතු සඳහා කිලිනොච්චි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශය වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්