ඉදිරි මැතිවරණයකදී තැපෑලේ දායකත්වය ලබාදීම පිළිබඳව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානීන් හා මැතිවරණ කොම්සම අතර ඊයේ (20) පෙරවරුවේ පැවැති සාකච්ඡාවේදී පවතින තත්ත්වය යටතේ තැපැල් බෙදීම් කල නොහැකි බව තැපෑලේ ප්‍රධානීන් පෙන්වා දී ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මැතිවරණයකදී ඡන්දදායකයින් වෙත ඡන්ද කාඩ් පත් බෙදා දියයුතු තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා බවත් පවතින වසංගත තත්ත්වය යටතේ ගෙයින් ගෙට ගොස් ඡන්ද කාඩ්පත් බෙදීම කල නොහැකි බවත් තැපැල් බලධාරීන් එම සාකච්ඡාවේදී පෙන්නා දී තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්