චිත්‍රපටි නිෂ්පාදකයන්ට ණය ලෙස ලබා දුන් රුපියල් කෝටි පහකට අධික මුදලක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාවට මෙතෙක් ගෙවා නැතැයි එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි. 1964 සිට අවුරුදු 56ක කාලයක් තිස්සේ චිත්‍රපට 178කින් මෙසේ මුදල් ලැබිය යුතුව තිබෙන අතර ඒවගෙන් චිත්‍රපට 101 ප්‍රදර්ශනයට ඉදිරිපත් වී නැති බව ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ වාර්තාවක දැක්වේ.
මෙම ණය මුදල් ගෙවා අවසන් කරන්න යැයි අදාළ නිෂ්පාදකවරුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතැයි ද චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ නිලධාරියෙක් පවසා ඇත, ණය මුදල් ලයිස්තුවේ පැරණිම චිත්‍රපටය වන්නේ 1964 ඔක්තෝබර් 22 වනදා ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කල ”සසරක හැටි” චිත්‍රපටයයි. ආසන්නතම චිත්‍රපටය වන්නේ 2017 වසරේ නිෂ්පාදනය වුනු ” නැති බැරි ටාසන් ” චිත්‍රපටයයි. රුපියල් ලක්ෂ 35ක් ලෙස වැඩිම ණය මුදල අයවිය යුතු වන්නේ 2011 දී , මුන්ස් ටොන් මුවී පෞද්ගලික සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය වූ ” ගුරු ගීතය ” චිත්‍රපටයයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්