ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් විවාදයකට එන්නැයි අභියෝග කරමින් සජිත් ප්‍රේමදාස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් 7යවා තිබෙනවා. 

රටේ ඡන්දය භාවිතා කරන ජනතාව තමන් ඡන්දය දෙන්නේ කාටදැයි තීරණය කිරීමට විවාදයක් පැවැත්වීම ප්‍රයෝජනවත් බවත් ඒ ඔස්සේ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ අපේක්ෂකයන් සතු දැනුම ජනතාව තීරණය කරනු ඇති බවත් එම ලිපියේ සඳහන් වනවා.

ඒ අනුව එළඹෙන බදාදා විවාදයට සහභාගී වන ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස ාභියෝග කරනවා. එමෙන්ම තාක්ෂණය මෙතරම් දියුණු කාලයක ගෝඨාභයගේ සමහර උපදේශකයන් ලිඛිතව අභියෝගය ඉදිරිපත් කරන ලෙස පවසා ඇති නිසා මෙසේ ලිපියක් එවීමට සිදු වූ බවද එජාප අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස එම ලිපියේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරන බව ජනතාවට පෙන්වීමට මෙය හොඳ අවස්ථාවක් කර ගන්නා ලෙසත් මේ අභියෝගය භාරගෙන තම තමන්ගේ දැක්ම සහ රාජ්‍ය පාලන මූලධර්ම ජනතාව වෙත දැන ගන්නට සැලැස්වීම සඳහා මෙය අවස්තාවක් කර ගන්නැයි ඔහු පවසනවා.

අවසාන වශයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස පවසන්නේ ගෝඨාභයගේ උපදේශයන්  ඔහු මේ සඳහා පොළඹවා විවාදයට සම්බන්ධ වන්නට අවස්තාව ඇති කළ යුතු බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්