රටේ වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ ගොවියා සහ පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බව අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා පවසයි. 

අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ රට පුරා පවතින ඇදිරි නීති තත්ත්වයත් සමඟ ගොවි ජනතාවට සිය ඵලදාවන් පාරිභෝගිකයින් වෙත අලෙවි කරගැනීම දුෂ්කර වී ඇති බවයි. 

මේ හේතුවෙන් රජය විසින් ගොවි ජනතාවගේ අස්වනු මිලදී ගෙන එම බෝග සහන මිලට පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බව එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන අමාත්‍යවරයා පවසයි. 

මෙම වැඩපිළිවෙල රට යථා තත්ත්වයට පත් වන තුරු පවත්වාගෙන යන බවයි එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්