අද (06) උදෑසන 6න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 1,327ක් හා වාහන 312ක් පොලිස් භාරයට ගත්බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කළේ ය.

ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය පැන වූ කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 14,795 දක්වා ඉහළට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එම කාලසීමාව තුළ රථ වාහන 3665ක් පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්