සීමිත පහසුකම් ඇති අපේ රටේ විවිධ පුද්ගලයින් මේ කොරෝනා තත්ත්වයෙන් මිදීමට විවිධ දේවල් කරනවා. එ අනුව කොට්ටේ නගර සභාව සහ ඉංජීනේරු පිරිසක් විසින් සේවා ස්ථානවල සේවකයින්ගේ විෂබීජහරණය සදහා විෂබීජහරණ කුටියක් සාදා තිබේනවා. පුද්ගලයෙකු මෙම කුටියට ඇතුළු වු විට එහි ඇති ඇල්කොහොල් මිශ්‍ර ද්‍රාවණයක් ස්වංක්‍රීයව ශරීරයට ඉසීම සිදුවෙනවා,


කොට්ටේ නගරාධිපති නීතිඥ මධුර විතානගේ මහතාගේ සංකල්පයකට අනූව පොදුජන ඉංජීනේරු සංගමයේ සහාය ඇතිව කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ යාන්‍රතික ඉංජීනේරු අංශය විසින් මෙම ජීවානුහරණය කුටිය නිර්මාණය කර තිබේනවා. මෙම අවස්ථාවේ සමහර දේශපාලකයින් විසින් සිදුකරන සමහර අනුවණ ක්‍රියා දකින විට මේවැනි නගරාධිපතිවරුන් අගය කල යුතුමයි. තමන් ගැන විතරක් සිතා පාර්ලිමේන්තු යන අය සිටින අද කාලයේ මේවැනි මින්සුන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිටිය යුතුයි. සමාජයට අනවශ්‍ය දෑ සමාජ මාධ්‍යයන් තුල සංසරණය වුවත් මෙවැනි ආදර්ශමත් ක්‍රියාවන් ඉක්මණින් සමාජගත නොවේ. ජනතාව ගැන සිතන මේවැනි නායකයින් රටට අවශ්‍ය මොහොතයි මේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්